• Η ανάπτυξη της μεθοδικότητας και της αναλυτικής σκέψης.

  • Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και κοινωνικότητας του παιδιού.

  • Η εξοικίωση με τους υπολογιστές και τα περιφερειακά τους.

  • Ο συνδυασμός ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης.

  • Η εξάσκηση της όρασης, ακοής και αφής με τη χρήση προγραμμάτων αλληλεπίδρασης (Interactive).