• Κατάλληλα διαμορφωμένο πρόγραμμα, ώστε ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής να γίνει το απαραίτητο εργαλείο και εφόδιο του κάθε μαθητή για τη μελλοντική χρήση του στο πανεπιστήμιο αλλά και στα πρόθυρα της επαγγελματικής του αποκατάστασης.