• Τα μαθήματα περιλαμβάνουν και τη διδακτική ύλη του μαθήματος της Πληροφορικής, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.

  • Προαιρετική Εφαρμογή του μαθήματος της Τεχνολογίας  (Α΄ Γυμνασίου) με την βοήθεια της χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.