• Η πρακτική και θεωρητική κατάρτιση ενός επαγγελματικού δυναμικού στελεχών γραφείου, με γνώσεις επάξιες των υποχρεώσεων τους στην εργασία τους. απομακρύνοντας αυτές που είναι αναχρονιστικές και υιοθετόντας τις πλέον σύγχρονες και ωφέλιμες.