• Της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των περιφερειακών τους μονάδων.

  • Της χρήσης του τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης 

  • Της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των περιφερειακών τους μονάδων.

  • Της χρήσης του τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης

  • Με πρακτικές εφαρμογές του υπολογιστή σε όλα τα επίπεδα γνώσης για το σχολείο.

  • Στη χρήση του Internet (διαδίκτυο)